دانشگاه بناب

امام صادق - علیه السلام - فرمودند :
 

اگر در میان مردم عدالت برقرار شود، همه بي نیاز مي ‏شوند و به اذن خداوند متعال

آسمان روزى خود را فرو مي‏فرستد و زمین بركت خویش را بیرون مي‏ریزد.

 

(بیایید با استفاده درست و منطقی از انرژی برق سپاسگزار الطاف بی پایان پروردگار باشیم.)